PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Otevřená města, z. s. se jako poskytovatel internetových stránek zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou uvedené internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG) Dále jsou uvedené internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví zákon č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Uvedené webové stránky a mobilní aplikace jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

Na některých stránkách/částech webových stránek jsou odkazy na další soubory a dokumenty, zejména formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje poskytovatel v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14. října 2021.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Tyto internetové stránky spravuje spolek Otevřená města, z. s. Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených, směřujte na e-mailovou adresu info@otevrenamesta.cz.