Dotační výzvy

Dotační program Městské části Praha 12 pro rok 2023

Žádosti lze podávat od 01.10 do 30.11. 2022 23:59
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Dotační program v oblasti kultury 2023
  • Dotační program v oblasti sociální na rok 2023
  • Dotační program v oblasti sportu a volného času 2023
   • Akce a soutěže
   • Celoroční činnost nestátních neziskových organizací
  • Dotační program v oblasti životního prostředí 2023